helhetssyn och långsiktighet

Vår erfarenhet har visat oss att ett bra slutresultat till stor del beror på en helhetssyn. Vårt arbetssätt bygger ofta på en kombination av de tjänster vi erbjuder, med utgångspunkt från en första konsultation för att klargöra behov, önskemål samt ge råd över hur man bör gå vidare. Därefter påbörjas en projekteringsfas där ritningar tas fram och detaljer fastställs för utemiljön, i samråd med kunden. Utifrån projekteringen finns det möjlighet att vi åtar oss entreprenaden för att färdigställa en funktionell, vacker och lättskött utemiljö för dig att trivas i. I varje jobb vi åtar oss tänker vi långsiktigt. Designen skall vara funktionell, tilltalande och inbjudande. Markarbeten skall hålla för rådande väderförhållanden samt avsedd användning. Planteringar skall vara vackra, trivsamma och lättskötta. Samtliga punkter skall uppfyllas under flertalet år. 

Vårt tjänsteerbjudande är uppdelat i två verksamhetsområden; rådgivning och konsulttjänster samt projektering och entreprenad. Dessutom erbjuder vi en del övriga tjänster. Denna uppdelning ger en tydlig bild över vad vi kan erbjuda dig som kund. 

Vi har en bred kunskap inom utemiljö gällande växtlighet, mark, och design. Läs mer om vad vi kan erbjuda inom rådgivning här.

Se bildexempel här.

Vi har en gedigen erfarenhet av entreprenad och projektering av utemiljöer . Läs mer om vad vi kan erbjuda här.