TJÄNSTER - RÅDGIVNING OCH KONSULTTJÄNSTER

Rådgivning OCH KONSULTTJÄNSTER

Vi erbjuder rådgivning och konsulttjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar, företag och statliga myndigheter. 

Exempel på områden inom dessa tjänster:

  • Konsulttjänster vid planeringsstadiet av bostad och infrastruktur. 
  • Värdering av utemiljö , träd och mark.
  • Genomgång av skötsel- och renoveringsbehov av befintlig utemiljö.  
  • Besiktning av träd angående vitalitet, möjlighet till       rumsbildning. 
  • Belysning i utemiljö.
  • Besiktningsåtagande av växt och mark under arbetets gång samt slutbesiktning. 

Kostnadsförslag

Kontakta oss med dina behov så återkommer vi med ett kostnadsförslag.