ROT- och rutavdrag

Från och med den 1 Augusti 2016 har fler tjänster blivit inkluderade i rutavdraget, exempelvis: 

  • Återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.
  • Beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.

Detta är exempel på tjänster vi erbjuder vilket ger privatpersoner rätt till ett fördelaktigt rutavdrag. Vi håller oss självklart uppdaterade med regler och bestämmelser gällande rot- och rutavdraget för att kunna erbjuda bästa möjliga service.

mer information

Kontakta oss för mer information. Mer information går även att hitta på skatteverket