TJÄNSTER - PROJEKTERING OCH ENTREPRENAD

PROjektering OCH ENTREPRENAD

Vi erbjuder totalentreprenader där projektering och anläggning ingår eller bara hemsök och projektering. 

Vi börjar alltid med ett hembesök där vi diskuterar genom de olika behoven . Därefter kan en projekteringsfas initieras följt av  anläggningen. 

 

Se bildexempel här.

Offert

För privatpersoner erbjuder vi ROT- och RUT-avdrag vid tillfällen då det är tillämpligt. För föreningar, företag och myndigheter gäller vanligt offertförfarande. 

Kontakta oss för mer information.