OM LINDVALLS - VÅR PERSONAL

EN LÄRANDE ORGANISATION

Vi går regelbundet på relevanta kurser inom vårt verksamhetsområde för att kunna säkerställa att våra tjänster håller en hög kvalitet och att vi drar nytta av framsteg som görs. 

Exempel på kurser:

  • BEUM - Besiktningsmannakurser avseende mark, växt och juridik. 
  • Movium - kurser rörande utemiljö (nya växter, stadsplanering)
  • Motorsågskörkort 

Läs gärna mer om våra tjänster här

VÅR PERSONAL

Arne Lindvall

Delägare. 

Ansvarar för konsulttjänster inom mark och planering, trädvård, markbesiktning, belysningar samt projektering och entreprenad. 

Britta Lindvall

Delägare.

Ansvarar för konsulttjänster inom växter och odling samt växtförslag och plantering vid entreprenad. Utför också uppdrag gällande inomhus-växter, föreläsningar och kurser. 

Johan Wåhlberg 

Anställd.

Arbetar med markarbeten, sten-läggning, planteringar, skötsel och trädfällning.